Odjezd na závody je sobotu v 5,30 od bazénu ve VDF, příspěvek na dopravu a ubytování je 600 Kč. Jedou Dubovecký,Dubovecká,Hocko,Kostlánová,Křížova,Muller,Myslivcova,Paur,Tvrdá,Šulc.